Integritetspolicy

Vi är

Vår hemsida är https://www.rollinphones.se

Personuppgifter och GDPR

Personuppgifter

 • Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.
 • Så här hanterar vi dina personuppgifter:
 • Saxofonkvartetten Rollin’Phones kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Det kan vara för utskick av nyhetsmejl och liknande som du kan behöva få information om från vår verksamhet.
 • Hur har vi fått in dina personuppgifter?
 • I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna skicka nyhetsbrev eller mejl till dig. Det kan också vara kontaktuppgifter som vi sökt upp om dig i din yrkesroll och som bedöms vara av berättigat intresse för att kommunicera vår verksamhet enligt vårt uppdrag.
 • Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats vänligen kontakta personuppgiftsansvarig hos kvartetten.

Fotografering och filmning

 • Vid vissa tillfällen som exempelvis premiärer, kurser och andra evenemang kan vi både fotografera och filma som en del av vår dokumentation. Detta material kan komma att användas i marknadsföringssyfte.
 • Vi användandet av bilder inhämtas samtycke till publicering, för barn under 18 år samlar vi aktivt in samtycken från båda vårdnadshavarna.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Endast medlemmar i Saxofonkvartetten Rollin’Phones tar del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som t ex hantering av utskick i form av bland annat nyhetsbrev och säsongsprogram.

Tredje part eller tredje land

Dina personuppgifter lämnas ej vidare till vare sig tredje part eller tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av Saxofonkvartetten Rollin’Phones under den tid du själv väljer att motta vårt nyhetsbrev eller -mejl.

Har du frågor?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill rapportera en personuppgiftincident kontakta oss:

 • Kontaktuppgifter
 • Tel: +46 70 620 35 90
 • E-post: info@rollinphones.se
Rulla till toppen